ZÁKLADNÉ PRAVIDLÁ SÚŤAŽE - TenisOnlineCup

 1. Súťaže sa môže zúčastniť každý účastník len s jedným platným registrovaným kontom a aktívným členstvom. Tým sa rozumie členstvo v platenej sekcií, alebo zaplatený prístup do databázy.
 2. Súťaž prebieha vždy v období 4 vopred ohlasených týždňov. Každý týžden sú 3 súťažné kolá. Jednotlivé kolá by sa mali väčšinou odohrať v utorok, štvrtok a sobotu. Nemusí to byť podmienkou.
 3. Jednotlivé zápasy do súťaže budú pridané minimálne 3 hodiny pred oficiálnym začiatkom zápasu. 
 4. Každé kolo pozostáva zo 4 tipovaných zápasov.
 5. Pri každom zápase je potrebné zvoliť si jednú z možnosti presného výsledku na sety. A teda 2:0, 2:1, 1:2, 0:2. Pri grandslamových a davis cupových zápasoch je táto ponúka rozšírená o možnosti 3:0, 3:1, 3:2, 2:3, 1:3 a 0:3.
 6. Za uhadnutie víťaza zápasu, ale neuhadnutý presný výsledok získava súťažiaci jeden bod do celkovej tabuľky. Ak uhadne víťaza zápasu aj s presným výsledkom získava 2 body. Ak uhadne víťaza zápasu aj s presným výsledkom počas grandslamového zápasu získava 3 body. 
 7. Zápas, ktorý sa neuskutoční, alebo sa nedohrá celý sa do súťaže nezaratáva a nebude nahradený iným zápasom.
 8. Jednotlivé tipy je možné editovať aj po odoslaní tipu po dobu aktívnosti tipu, ktorá je nastavená k oficiálnemu začiatku zápasu.
 9. Ak súťažiacemu skončí počas trvania súťaže členstvo, nemôže ďalej pokračovať v súťaži avšak jeho získané body mu ostavajú v platosti do konca 12 kolového cyklu. Nárok na prípadnu výhru mu ostáva aj keby nemal v dobe skončenia súťaže platné členstvo. 
 10. Do súťaže sa dá zapojiť kedykoľvek počas trvania 12 kolového cyklu.
 11. Po skončení 12 kolového cyklu bude vyhlásanie víťazov na základe získaných bodov, ktoré sú verejné prístupné v sekcií súťaž počas celej doby trvania súťaže. 
  1. V prípade ak bude mať viacero súťažiacich rovnaký počet bodov rozhodne o víťazovi vyšší počet uhadnutých presných výsledkov. 
  2. Ak bude mať aj vtedy viacero účastníkov rovnaký počet bodov kumulovaná výhra sa medzi nich rozdelí rovným dielom. Kumulovanou výhrou sa rozumie situácia, ak na prvom a druhom mieste sú zhodne dvaja súťažiaci tak sa zráta výhra za prvé a druhé miesto a rozdelí sa rovnakým dielom. 
  3. Ak by táto situácia nastala medzi plateným miestom a miestom za ktoré je zisk mesačného členstva tak finančná suma sa rozdelí rovným dielom a obaja súťažiaci získajú mesačné členstvo. 
  4. V prípade že bude mať nárok na výhru viac hráčov ako bolo v prvej štvorke získajú nárok na mesačné členstvo súťaziaci umiestnený na piatom mieste, atď.
 12. Po skončení 12 kolového cyklu budú všetky nazbierané body súťažiacich vymazané a súťaž sa začne odznova v novom cykle s rovnakými pravidlami.
 13. Podrobnejšie podmienky súťaže nájdete v dokumente: Pravidlá súťaže TenisOnlineCup a spracovania osobných údajov